Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017

Εκδήλωση "1922-1997. Είκοσι χρόνια μετά: Έτος Καστοριάδη. Το πρόταγμα της αυτονομίας"

Τετάρτη 22/11 | 19:30 => "1922-1997. Είκοσι χρόνια μετά: Έτος Καστοριάδη. Το πρόταγμα της αυτονομίας" 
Βαβυλωνία-Αντιεξουσιαστική Κίνηση 
Ομιλητές: Αλέξανδρος Σχισμένος (Βαβυλωνία) , Γρηγόρης Τσιλιμαντός (Αντιεξουσιαστική Κίνηση Θεσσαλονίκης), Νίκος Χριστόπουλος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου