Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017

Εκδήλωση: "Τι συμβαίνει στην Τουρκία;"

"Τι συμβαίνει στην Τουρκία. Πριν και κατά τη διάρκεια της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης."
Θα μιλήσουν σύντροφοι από την Τουρκία

Αντιεξουσιαστική Κίνηση Θεσσαλονίκης

"What is happenning in Turkey: before and throughout the State of Emergency"
Comrades from Turkey will intervine

Antiauthoritarian Movement of Thessaloniki


Εκδήλωση: Μια ελευθεριακή κριτική την Οκτωβριανή επανάσταση

Μια ελευθεριακή κριτική στην Οκτωβριανή επανάσταση (Με αφορμή τα βιβλία "Ο Μπολσεβίκικος μύθος", "Η εξέγερση της Κρονστάνδης" και η "Άγνωστη επανάσταση" από τις εκδόσεις Πανοπτικόν)

Ομιλητής: Κώστας Δεσποινιάδης
Αντιεξουσιαστική Κίνηση Θεσσαλονίκης


Πορεία 6 Δεκέμβρη