Πέμπτη 19 Απριλίου 2018

Παρέμβαση της Αντιεξουσιαστικής Κίνησης Θεσσαλονίκης έξω από τη ΔΕΗ ενάντια στα έργα στον άνω ρου του Αχελώου

Έχουν περάσει πάνω από 30 χρόνια από τότε που κράτος και ΔΕΗ άρχισαν τις εργασίες μεγάλης κλίμακας στον άνω ρου του Αχελώου. Το φράγμα της Μεσοχώρας Τρικάλων, το φράγμα της Συκιάς και η σήραγγα εκτροπής από το φράγμα Συκιάς στον Θεσσαλικό κάμπο, συνδέονται άμεσα με το σχέδιο της εκτροπής του ποταμού, στην υπηρεσία του θεσσαλικού loby και του υγροβόρου αγροτικού μοντέλου της μονοκαλλιέργειας.

Πολύχρονοι αγώνες αντίστασης ενάντια στα καταστροφικά αυτά έργα κατάφεραν να παγώσουν την ολοκλήρωση και λειτουργία τους. Τόσο κάτοικοι του οικισμού της Μεσοχώρας (μεγάλο κομμάτι του οποίου θα κατακλυστεί σε περίπτωση λειτουργίας του φράγματος), όσο και ένα ευρύ και πολύμορφο κίνημα αλληλεγγύης πίεσαν προς μια σειρά ακυρωτικών αποφάσεων του ΣΤΕ, αλλά δεν κατάφεραν να το σταματήσουν οριστικά.